Arabesken, het halfjaarlijkse tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét forum voor het Couperusonderzoek. Tal van gerenommeerde letterkundigen en specialisten leveren regelmatig een bijdrage aan Arabesken. Daarnaast is er plaats ingeruimd voor nieuws over (de activiteiten van) het Genootschap en het Louis Couperus Museum, nieuwe uitgaven van en over Couperus, recensies en allerlei wetenswaardigheden.

Arabesken staat onder redactie van Hester Meuleman (hoofdredactie), Rémon van Gemeren, Looi van Kessel en Simon Mulder.

Bijdragen voor Arabesken ontvangen we het liefst als Word-document per e-mail. Richtlijnen voor auteurs worden op aanvraag toegezonden.Omslag van
Arabesken nr.52.
Ontwerp: Pim Oxener.

Donateurs van het Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Als u zich wilt aanmelden als donateur, klik dan hier.
 

De laatste vijf nummers van Arabesken zijn los te bestellen voor 9,80 euro per exemplaar, exclusief verzendkosten. Oudere nummers kosten 4,80 euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via het online bestelformulier. De nummers 13 en 17 niet helaas niet meer leverbaar.
 

Inhoudsopgave Arabesken jaargang 26, nr.52 (december 2018)

Ivo Smits

In Nippon’s schaduw - Ellen Forest in Japan
In precies dezelfde tijd dat Couperus zijn reisbrieven uit Japan publiceert, die in 1925 in Nippon gebundeld zouden worden, vult Couperus-bewonderaarster Ellen Forest de pagina’s van Nederlandse week- en maandbladen met haar eigen Japanse observaties. Wanneer in 1924 Het snoer der ontferming verschijnt, komt haar roman Yuki San uit en wordt een internationale bestseller. Ellen Forests Japanse ervaringen en de neerslag ervan staan in de schaduw van die van Couperus, maar schetsen een contemporain alternatief voor Couperus’ Nippon met aandacht voor het moderne Japan en de rol van vrouwen daarin.

Hester Meuleman

De binocle: noodlot of bevrijding? - Aan het werk met Couperus deel 3
Onlangs studeerde Aidan Vernee af aan de Kunstacademie in Utrecht met zijn korte film De binocle, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Louis Couperus. De film was ook te zien op het Filmfestival in Utrecht. Wat bracht hem ertoe voor Couperus en specifiek voor dit verhaal te kiezen? En was het makkelijk te verfilmen?

H.T.M. van Vliet

Japonisme en collagetechnieken - De bronnen van Het snoer der ontferming 
Louis Couperus wordt door de meeste mensen geassocieerd met Den Haag, Nederlands-Indië, het Zuiden van Frankrijk en Italië. Slechts zelden wordt hij in verband gebracht met Japan, terwijl dat land toch een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Van maart tot half augustus 1922 maakte de auteur op kosten van de Haagsche Post een rondreis door het land van de Rijzende Zon. Als tegenprestatie publiceerde hij wekelijks een reisbrief over zijn belevenissen en ervaringen. Daarnaast kwam na zijn overlijden het door zijn reis geïnspireerde en onlangs opnieuw en nu geïllustreerd verschenen Het snoer der ontferming uit. Wat waren zijn ervaringen in Japan en wat waren nu precies de bronnen van Couperus bij het schrijven van dit laatste boek?

Redactie

Vossenverleiding - De vossen en aanverwanten 
In Louis Couperus’ Het snoer der ontferming staat het verhaal 'De vossen', gebaseerd op de Japanse legende over de vos die je in bezit kan nemen. De vos komt in veel culturen voor als een dier dat je altijd te slim af is en niet te vertrouwen is, denk maar aan Van den vos Reynaerde. Daarnaast biedt deze vos nog steeds inspiratie. Deze bijdrage geeft een kleine indruk. Naast het verhaal van Couperus zelf, kunt u het door Hanneke Hendrix en Lea Kliphuis gemaakte lied op basis van dit verhaal lezen, alsook een kort commentaar van Yumiko Kunimori, die momenteel werkt aan een Japanse vertaling van Nippon, op het verhaal en een romanbeschrijving waarin de Japanse vos eveneens een rol speelt.

Rémon van Gemeren

De triomf van de ciseleur - Couperus & de contemporaine kritiek (reprise): Het snoer der ontferming
Van Het snoer der ontferming, gepubliceerd in november 1924, is de receptie nooit goed in kaart gebracht. Vandaar een tweede reprise van de contemporaine kritiek. Het opmerkelijkste hieraan is dat de Japanse verhalen en legenden nauwelijks de kritiek ten beurt viel die de reisverslagen in Nippon van sommige recensenten wel kregen: gebrekkige kennis van de Japanse cultuur.

Marianne Hezemans

Een voorbeeldig gebaar - Over Jhr. mr. J.C. Baud (1941-2016)
Toen op 30 augustus 2016 een overlijdensadvertentie in het NRC Handelsblad verscheen van iemand die Baud heette en dan ook nog met de voornamen Jean Chrétien, moest Marianne Hezemans meteen denken aan de familie Baud waartoe de vrouw van Couperus, Elisabeth, hoorde.

Simon Mulder

Een overtuigende verfilming - 'De binocle' (2018) door Aidan Vernee
Recensie van de korte film, gebaseerd op Couperus' beroemdste verhaal.

Looi van Kessel

Een Haagse film noir - Voorbij door Theatergroep Zout 
Recensie van een toneelvoorstelling, gebaseerd op Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...

En verder nog de vaste rubrieken Nieuwsbrief van het Louis Couperus Museum, Van en over Couperus en anderen, Korte Arabesken en informatie over de activiteiten van Louis Couperus Genootschap.