Skip to main content
Couperus nu

Cahier XVIII ‘Beeldschoon'

Nieuws

Op de genootschapsdag zal Mary Kemperink het door haar geschreven Cahier XVIII 'Beeldschoon. Mannen en mannelijkheid bij Louis Couperus' presenteren. Dit is het achttiende deel in de Cahierreeks van het Louis Couperus Genootschap.

In de literatuur over Louis Couperus en zijn werk is veel aandacht voor de vrouwelijkheid van zijn mannelijke personages, zoals Lot Pauws uit Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan.... In dit Couperus Cahier onderzoekt Mary Kemperink de vraag: wat is ‘mannelijk’ eigenlijk precies bij Couperus? Hoe vult hij dit concept in op het punt van uiterlijk, karaktereigenschappen en seksuele belangstelling? En hoe verhoudt zich die invulling tot de context van zijn eigen tijd? Ook kijkt zij naar de functie van het mannelijke en het vrouwelijke in Couperus’ esthetica en in zijn kijk op het kunstenaarschap. Tot slot onderzoekt zij hoe het mannelijke zich tot het vrouwelijke verhoudt in Couperus’ zelfpresentatie, in zijn zogenaamde self-fashioning. In Beeldschoon bespreekt Mary Kemperink ‘echte mannen’ als Rudolf Brox, ‘onmannelijke mannen’ als Vincent Vere en beeldschone, onbereikbare mannen als Orlando in Couperus’ romans en feuilletons.  

Prof. dr. M.G. Kemperink is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft een zeer brede expertise in de negentiende-eeuwse letterkunde uit Nederland en Vlaanderen. Meer in het in bijzonder gaat haar aandacht uit naar de relatie tussen literatuur en wetenschap aan de hand van verschillende thema's zoals de evolutieleer, het vitalisme en een scala aan medische concepten (hysterie, de temperamentenleer, hypnotisme). Mary Kemperink is lid van het Comité van Aanbeveling van het Louis Couperus Genootschap.

Bestellen

Via onze webshop is dit Cahier te bestellen. U kunt ervoor kiezen om het tijdens de Genootschapsdag mee te nemen (de kosten zijn dan € 15) of het toe te laten sturen (kosten € 19).

U kunt het cahier ook bestellen door het bedrag (€ 15 of € 19) over te maken op rekening NL10INGB0000600367 t.n.v Stichting Louis Couperus Genootschap onder vermelding van uw naam en als u hem thuisgestuurd wilt krijgen uw adresgegevens.