Skip to main content
Boekbesprekingen

Verantwoording

Een korte toelichting.

                               
Het Louis Couperus Genootschap stelt zich ten doel om zoveel mogelijk artikelen over het werk van Couperus te verzamelen en deze in digitale vorm op internet aan te bieden. Er zijn belangrijke redenen om hierbij voorrang te geven aan contemporaine boekbesprekingen. In de eerste plaats berusten er vaak geen auteursrechten meer op de recensies, zodat wij de teksten zonder toestemming van derden op onze website kunnen publiceren. Verder zijn recensies voor de meeste geïnteresseerden minder gemakkelijk te vinden dan artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, die men in de meeste bibliotheken zal kunnen raadplegen. Uiteindelijk dient de beschikbaarheid van de recensies op internet ook een wetenschappelijk doel: het biedt de onderzoeker en/of student de gelegenheid om zich een beeld te vormen van de receptie(geschiedenis) van het werk van Louis Couperus.

De recensies worden diplomatisch weergegeven: ingrepen in de tekst betreffen slechts aperte zet- en/of tikfouten en deze worden altijd onderaan de tekst verantwoord. Citaten uit het werk van Couperus worden letterlijk overgenomen uit de recensie en niet geverifieerd en verbeterd. Ook foutieve maar consequente spelling van namen van personages blijft gehandhaafd. De verschillende manieren van citeren zijn gestandaardiseerd tot enkele aanhalingstekens: '...'; citaten binnen citaten krijgen dubbele aanhalingstekens:"...".
Indien van toepassing en indien de door ons gebruikte kopie erin voorziet, worden de oorspronkelijke paginanummers weergegeven om verwijzing in publicaties en controle mogelijk te maken. Van sommige recensies beschikten we over matige tot slechte kopieën. Hierdoor waren enkele passages nauwelijks of niet leesbaar. Deze omissies staan duidelijk aangegeven.
Voor zover we konden nagaan, zijn alle recensies vrij van auteursrechten. Mocht u van mening zijn dat u bepaalde rechten kunt laten gelden op een op deze website gepubliceerde recensie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie op info@louiscouperus.nl.