Skip to main content

Word donateur

Het Louis Couperus Genootschap werd in 1993 opgericht om liefhebbers van het werk van Louis Couperus (1863-1923) bijeen te brengen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven en het oeuvre van de auteur te stimuleren. Inmiddels is het Louis Couperus Genootschap uitgegroeid tot een van de grootste en meest actieve literaire genootschappen in Nederland. Wilt u ook donateur worden van ons Genootschap?

Waarom zou u donateur worden van het Louis Couperus Genootschap? Hieronder een aantal redenen ter overweging:

  • U steunt hiermee een genootschap dat is gewijd aan een van de grootste schrijvers van het Nederlandse taalgebied. Wij vinden het belangrijk dat Couperus' literaire nalatenschap in ere wordt gehouden en onderzoek naar zijn leven en werk wordt gestimuleerd. Uw steun is hierbij onmisbaar.
  • Het bestuur van het Louis Couperus Genootschap bestaat uit bevlogen vrijwilligers en ontvangt geen subsidie van de overheid. Ons tijdschrift, onze website en onze activiteiten worden voor het grootste gedeelte betaald door onze donateurs.
  • Als u donateur wordt, dan ontvangt u gratis tweemaal per jaar Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap.
  • Als donateur ontvangt u altijd fikse kortingen op verschillende activiteiten, zoals onze jaarlijkse genootschapsdag.
  • Als donateur maakt u het mogelijk dat deze website bijna dagelijks wordt onderhouden en uitgebreid. Niet alleen is hier altijd het laatste nieuws over Couperus en het genootschap te vinden, maar ook een groeiend aantal artikelen, recensies, illustraties, enzovoorts.
  • Het donateurschap is spotgoedkoop. Uw steun kost u slechts 2,10 euro per maand!
  • Nadat u geregistreerd bent als donateur ontvangt u ieder jaar een e-mail met het verzoek uw jaarlijkse bijdrage  te voldoen.          

Onder onze donateurs zijn ook donateur(s) zonder Arabesken (Doza). In dit geval is de minimale bijdage € 10 per jaar.

U kunt ook het genootschap ondersteunen door een onderhandse schenkingsovereenkomst aan te gaan met het genootschap. Hierdoor is het voor u  mogelijk deze periodieke giften fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris, onder voordelige condities. De gift is altijd aftrekbaar voor 125% en er geldt geen minimumbedrag. Hiermee ligt het fiscale voordeel voor u al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van inkomen en leeftijd). U kunt dus meer doneren terwijl het netto geen verschil maakt.

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of het genootschap haar ANBI-status verliest. Kortom, een prachtige mogelijkheid om ons voor een langere periode financieel te ondersteunen en een warm hart toe te dragen. Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of behoefte aan nadere uitleg? Neem dan contact op met de penningmeester Con Molenaar via bestuur@louiscouperus.nl.