Skip to main content

Privacyverklaring

Het Louis Couperus Genootschap (LCG) werd in 1993 opgericht om liefhebbers van het werk van Louis Couperus (1863-1923) bijeen te brengen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven en het oeuvre van de auteur te stimuleren. Het doet dit door middel van het onderhouden van een website, het organiseren van een jaarlijkse Genootschapsdag en bijzondere evenementen en de publicaties 'Arabesken' en 'Couperus Cahiers'.

Deze privacyverklaring, vastgesteld op 29 mei 2021, geeft u inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Waarom verzamelt en gebruikt het Louis Couperus Genootschap uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het bijhouden van de ledenadministratie;
- het versturen van de jaarlijkse facturen voor het donateurschap;
- het versturen van Arabesken;
- het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten die door het LCG worden georganiseerd;
- het digitaal versturen van nieuwsbrieven.

Wat voor persoonsgegevens verzamelt het Louis Couperus Genootschap?
Bij aanmelding als donateur (met of zonder Arabesken) vragen wij u om:
- naam en voorletters;
- titel;
- geslacht;
- adres;
- e -mailadres;
- telefoonnummer.

Welke gegevens verzamelen we via de website van het Louis Couperus Genootschap?
Het Louis Couperus Genootschap heeft in eigen beheer de website www.louiscouperus.nl voor informatie over de schrijver en de activiteiten van het genootschap.Hosting van de website voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG). Er zijn geen pagina’s op deze website die uitsluitend voor leden beschikbaar zijn. De website maakt gebruik van het CMS Drupal en heeft hierin een beveiligingsprogramma (tegen malware en met firewall) dat voldoet aan de GDPR/AVG.

Interactie met de website vindt uitsluitend plaats via de volgende wegen:
- plaatsing van berichten en aanpassing van de pagina’s door de websitebeheerder;
- een formulier voor aanmelding als donateur.
(De data die verzameld worden via het aanmeldformulier (zie hierboven) worden per e-mail automatisch doorgestuurd naar info@louiscoupersus.nl om te verwerken in de ledenadministratie).
- een aanmeldingsformulier voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Hierbij worden uitsluitend naam, voornaam en het e- mailadres gevraagd. Hiervoor maken we gebruik van de online tool Mailchimp; men kan daar zelf in- en uitschrijven voor de Nieuwsbrief.
- een contactformulier voor vragen of reacties. Hier wordt naam en e-mailadres gevraagd. Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar redactie@louiscouperus.nl.
Een reactie zal onmiddellijk worden verwijderd op verzoek van degene die de reactie heeft geplaatst; een bericht naar info@louiscouperus.nl is hiervoor voldoende. Ongepaste reacties worden direct door de website-beheerder verwijderd.

Hoe gaat het Louis Couperus Genootschap om met beeldmateriaal?
Van evenementen georganiseerd door het LCG wordt vaak beeldmateriaal vastgelegd voor publicatie op de website en verspreiding via Facebook en Twitter. Het bestuur van het LCG vraagt vooraf toestemming aan de leden voor deze plaatsing.

Hoe deelt het Louis Couperus Genootschap uw persoonsgegevens met derden?
Wij stellen uw adresgegevens beschikbaar aan Multicopy Leiden voor de verzending van Arabesken en uitnodigingen. Wij verlangen van deze drukker een toezegging dat hij deze gegevens uitsluitend zal gebruiken om deze dienst te verlenen. Ten behoeve van de verzending van de digitale nieuwsbrief (zie boven) heeft LCG met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. Het beveiligingsniveau van Mailchimp voldoet aan de GPDR/AVG. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en niet delen met andere personen, instanties of organisaties.

Hoe lang bewaart het Louis Couperus Genootschap uw gegevens en hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Dat kan door te mailen naar: info@louiscouperus.nl

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Het Louis Couperus Genootschap, kantoorhoudend te Leiden, aan de Spieghelstraat 20a, 2332 BD te Leiden, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.