Skip to main content

Cahier 3 Literatuur

Literatuur waarnaar verwezen wordt in de noten

De citaten uit en pagina-aanduidingen van Couperus' werk zijn afkomstig uit de Volledige Werken Louis Couperus, 50 delen, Utrecht (Amsterdam)/Antwerpen 1987-1995. De volgende delen zijn geraadpleegd:

16: Langs lijnen van geleidelijkheid (1ste druk: 1900).
18: Babel (1ste druk: 1901).
19: De boeken der kleine zielen, deel II: Het late leven (1ste druk: 1901/1902).
21: Over lichtende drempels, te weten: 'Van Dagen en seizoenen', p. 91/98 en 'Van de onzalige erfenis', p. 90/117 (1ste druk: 1902).
22: God en Goden, omvat 'Jahve' en 'Zonen der Zon' (1ste druk: 1903).
23: Dionyzos (1ste druk: 1904).
24: De berg van licht (1ste druk: 1905/1906).
25: Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... (1ste druk: 1906).
27: Van en over mijzelf en anderen: eerste bundel: 'Impulsie en weifeling,' p.31/37 en S Legenden van de Blauwe Kust I-VI', p. 129/183; tweede bundel, 'De jonge auteur', p.204/208 en 'Gevraagd: een secretaris', p. 330/334; derde bundel, 'De Maskers,' p. 433/438 en 'Niet meer dan een dagboekblad', p. 462/468 (1ste druk: 1910, 1914, 1916, 1917).
29: Korte arabesken: 'Bébert Le Pecheur en André Le Boucher' p. 7/29; 'Boomen van weemoed en smart,' p. 116/119; 'Verzamelingen,' p. 120/125; 'Tragiesch diner,' p. 126/ 131; 'Een vervelende morgen,' p. 153/161; 'Imperia', p. 162/171; 'Weêr eens Imperia', p. 219/226 (1ste druk: 1911).
31: De zwaluwen neêr gestreken...: 'Incognito te Nice,' p. 114/119 en 'Nice, voor de Indische vrienden,' p. 120/143 (1ste druk: 1911).
46: Proza: eerste bundel: 'De Hoogere Onbewustheid', p. 151/174 (1ste druk: 1923).
49: Ongebundeld werk: Poëzie. Sonnetten, XI, 'Incantatie van een stervenden genius,' p.
83 en 'Intieme impressies, V', p. 595/601 (1ste druk: 1995).

AMICE - Amice, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet, II (1902-1919), 's Gravenhage 1977.
BASTET - Frédéric Bastet, Louis Couperus, een biografie, Amsterdam 1987.

BERTAUT - Jules Bertaut, Côte d'Azur, Paris 1953.
BERTRAND - Louis Bertrand, La Riviera que j'ai connue, Parijs 1933.
BOOVEN, VAN - Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus, 's Gravenhage 1981 (1ste druk: 1933).
CATALOGUS MOSSA - Gustav Adolf Mossa, l'oeuvre symboliste 1903-1918, catalogus tentoonstelling Pavillion des Arts, Parijs, 19/6-27/9/1992, samengesteld door Jean Forneris, Parijs 1992.
GUIDES ANNUAIRES - Guides Annuaires des Alpes Maritimes, Guides de Nice, Cannes, Grasse, Menton, Antibes, Puget-Théniers etc, Nice 1900/1910.
JULLIAN - Philippe Jullian, Jean Lorrain ou le Satyricon 1900, Parijs 1974.
NICE ET SES ENVIRONS - Renée Tony d'Ulmès, Nice et ses environs, Nice 1903.
NORMANDY - George Normandy, Jean Lorrain, 1855-1906, son vie, (sic). son oeuvre, Paris 1907.
SARTY - Léon Sarty, Nice d'Antan, Notes et souvenirs, Nice 1921.
VLIET, VAN - Louis Couperus en L.J. Veen, Bloemlezing uit hun correspondentie, bezorgd door H.T.M. van Vliet, Amsterdam/Antwerpen 1992 (1ste druk 1987).
VOGEL - Albert Vogel, De man met de orchidee, Den Haag 1974 en Louis Couperus, een schrijversleven, Amsterdam 1980.
WAARDE HEER VEEN - Waarde Heer veen, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet, I (1890-1902), 's Gravenhage 1977.