Skip to main content
Couperus nu

13 april 2024 Louis Couperus Genootschapsdag

Nieuws

Op zaterdag 13 april a.s. organiseert het bestuur van het Louis Couperus Genootschap in Museum Sophiahof te Den Haag de jaarlijkse Genootschapsdag.

Het thema van dit jaar is De oogst van het Couperusjaar. Het 100e sterfjaar bracht een golf van activiteiten op gang en het bleek dat het werk van Couperus nog volop leeft. Graag kijken we met u terug en vooruit met onder anderen Ellen Deckwitz en Paul Schnabel.

In het vorig jaar verschenen Couperus Cahier Mijn Couperus schrijft socioloog Paul Schnabel over zijn persoonlijke confrontatie met Couperus en diens oeuvre. Wat heeft Couperus voor hem betekend als opgroeiende jongeman en nu, zestig jaar na de eerste kennismaking? In hoeverre was
Couperus zijn rolmodel? Welke aspecten van leven en werk van Couperus hebben Schnabel gefascineerd? En waarom? Welke punten van overeenkomst en verschil zijn er tussen zijn leven en dat van Couperus meer dan honderd jaar geleden? Maar Schnabel beperkt zich niet tot het
persoonlijke, hij heeft ook aandacht voor de algemene verschillen tussen het hedendaagse leven en het leven in de tijd van Couperus. In deze tijd van MijnOverheid, MijnBelastingdienst en MijnABP ziet hij dat er ruimte is voor een essay over Mijn Couperus. Vanuit zijn particuliere blik op Couperus laat
Paul Schnabel de lezer kennismaken met de brede maatschappelijke ontwikkelingen in Couperus’ tijd én in onze tijd. Deze enthousiasmerende verkenning naar een persoonlijke omgang met Couperus’ teksten nodigt de lezer uit om zichzelf af te vragen hoe hij/zij zich verhoudt tot Couperus.

Ellen Deckwitz won vorig jaar het Couperus-gastschrijverschap van het Atelier Néerlandais te Parijs. Zij is ervan overtuigd dat Couperus’ oeuvre een maatschappelijke meerwaarde heeft. Het gastschrijverschap in Parijs was voor haar een uitgelezen kans om hierop te reflecteren.
Hedendaagse discussies over de (on)maakbaarheid van het lot en scheidslijnen in de samenleving, kunnen mede worden verrijkt door Couperus’ schrijven over afkomst en omgeving. Deckwitz brengt ons haar antwoord op de vragen wat we tegenwoordig nog steeds aan Couperus hebben, wat de meerwaarde is van hertalen en hertellen, en waarom we jongeren moeten blijven overtuigen dat ze hem moeten lezen.

Bestuurslid José Ursem, die gedurende Couperusjaar 2023 alle activiteiten nauwgezet bijgehouden heeft, geeft in vogelvlucht een overzicht van de oogst van het Couperusjaar.

Voorzitter Simon Mulder brengt een van zijn favoriete Couperusfeuilletons, ook al in het repertoire van zijn illustere voorganger Albert Vogel jr. opgenomen en zeer toepasselijk in een jaar waarin we hard gewerkt hebben om Nederland aan het Couperuslezen te krijgen: ‘Kees als lezer’. Tevens presenteert hij een bibliofiel uitgaafje van twee gedichten die hij schreef over Couperus in zijn 100e sterfjaar, en die ambachtelijk zijn gezet en gedrukt. Drukker Bert Rigters licht de techniek toe die precies als in Couperus’ tijd hiervoor werd gebruikt.

Aan onze langststeunende donateurs wordt een bijzonder speldje uitgereikt; bestuurslid José Ursem geeft toelichting op dit initiatief.

Rondom het programma kunt u terecht bij de tafel van het Genootschap voor de nodige Couperusuitgaven en bij de tafel van Fokas Holthuis, het antiquariaat dat met een mooie Couperuscatalogus voor het eerst sinds lange tijd terugkeert naar de Genootschapsdag.

Programma zaterdag 13 april 2024

13.15 – 13.45 uur Ontvangst met koffie en thee

13.45 – 15.00 uur Programma

15.00 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur Programma

16.30 – 17.15 uur Borrel

Aanmelden voor de Genootschapsdag kan via onze website. Donateurs van het Genootschap genieten hierbij voorrang, vanaf medio maart wordt de toegang ook opengesteld voor overige belangstellenden. De entreeprijs bedraagt € 35 per persoon (donateurs en doza’s van het Louis Couperus Genootschap en amices van het Louis Couperus Museum betalen € 30 per persoon), inclusief consumpties.