Skip to main content
Couperus nu

15 oktober, Genootschapsdag 2022

Nieuws

Op zaterdag 15 oktober ontvangen we u graag in Museum Sophiahof in Den Haag.

Het thema van deze Genootschapsdag is 'Couperus en zintuigen'.
In Couperus’ werk spelen de zintuigen een belangrijke rol. Couperus’ taal is dermate beeldend dat de lezer zich een goede voorstelling kan maken van de omgeving waarin personages zich bevinden. Ook de andere zintuigen zijn alomtegenwoordig bij Couperus: het gehoor, de smaak, de reuk- en tastzin.

Aanmelden kon via onze webshop

Het programma is als volgt:

13.15 – 13.45 uur    Ontvangst met koffie en thee;
13.45 – 14.00 uur    Welkomstwoord door voorzitter Annebeth Simonsz;
14.00 – 14.45 uur     Piet Souer, componist en Aukelien van Hoytema,
                                     librettist: Eline Vere, een ideale operaheldin
14.45 –15.00 uur     Aria "Le mani della Mamma” door Maarten
                                    Koningsberger

15.00 – 15.40 uur    Pauze

15.40 – 15.55 uur    Lisanne Renes: Geur in het werk van Couperus
15.55 – 16.10 uur    Vertoning korte film De Binocle, regisseur Aidan Vernee
16.10 – 16.30 uur    www.louiscouperus.nl door José Ursem en Con Molenaar
16.30 uur                   Afsluiting en borrel