Skip to main content
Couperus nu

Couperus Cahier XIX Paul Schnabel: ‘Mijn Couperus’.

Nieuws

Eind november verschijnt het nieuwe Couperus Cahier 'Mijn Couperus' (Biografisch-autobiografisch) van de hand van Paul Schnabel. Cahierredacteur Petra Teunissen licht alvast een tipje van de sluier:

“In 2023 is het 100 jaar geleden dat Louis Couperus overleed. Talloze Nederlanders hebben de kracht van de verhalen van de beroemde schrijver ontdekt. In Mijn Couperus’ schrijft socioloog Paul Schnabel over zijn persoonlijke confrontatie met Couperus en diens oeuvre. Wat heeft Couperus voor hem betekend als opgroeiende jongeman en nu, zestig jaar na de eerste kennismaking? In hoeverre was Couperus zijn rolmodel? Welke aspecten van leven en werk van Couperus hebben Schnabel gefascineerd? En waarom? Welke punten van overeenkomst en verschil zijn er tussen zijn leven en dat van Couperus meer dan honderd jaar geleden?

Maar Schnabel beperkt zich niet tot het persoonlijke, hij heeft ook aandacht voor de algemene verschillen tussen het hedendaagse leven en het leven in de tijd van Couperus. In deze tijd van MijnOverheid, MijnBelastingdienst en MijnABP ziet hij dat er ruimte is voor een essay over Mijn Couperus. 

Vanuit zijn particuliere blik op Couperus laat Paul Schnabel de lezer kennismaken met de brede maatschappelijke ontwikkelingen in Couperus’ tijd én in onze tijd. Deze enthousiasmerende verkenning naar een persoonlijke omgang met Couperus’ teksten nodigt de lezer uit om zichzelf af te vragen hoe hij/zij zich verhoudt tot Couperus.”

Paul Schnabel (1948) is een Nederlands socioloog en was universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Namens D66 was hij van 2015 tot 2019 lid van de Eerste Kamer. Eerder was hij van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2013 tot 2015 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Zijn kunsthistorische belangstelling resulteerde in een groot overzichtswerk in 2021: Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw.  

Het Couperus Cahier verschijnt op 26 november 2023 en wordt mede mogelijk gemaakt door de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. 

Omslag Cahier XIX, 'Mijn Couperus'. Biografisch-autobiografisch