Skip to main content
Couperus nu

In memoriam Hans Kreuzen (1938-2021)

Nieuws

Op 5 december is onze oud-voorzitter Hans Kreuzen overleden. Hij werd 83 jaar. Van 2000 tot 2009 was Hans lid van het bestuur van het Louis Couperus Genootschap, vanaf 1 juni 2001 als voorzitter.

Veel donateurs zullen zich herinneren hoe hij de jaarlijkse Genootschapsdagen leidde: altijd beminnelijk en met milde ironie. Terecht kreeg hij veel complimenten voor zijn speeches tijdens de vieringen van het tweede en derde lustrum in het Kurhaus te Scheveningen.

Zijn grote bestuurservaring bleek onmisbaar in een moeilijke periode van spanningen rond het Genootschap. Achter de schermen heeft hij toen met zijn wijze en rustige optreden voor ontspanning en oplossingen gezorgd. Als voormalig docent Nederlands zag hij met enige bezorgdheid hoe op de scholen de aandacht voor literatuur in het algemeen en voor Couperus in het bijzonder verminderde. Hij deed wat hij kon om het tij te keren en zijn enthousiasme voor het werk van Louis Couperus was aanstekelijk. Zo gidste hij met groot plezier wandelaars door het Den Haag van Louis Couperus. Ook was hij als meelezer betrokken bij de Couperus Cahiers. Voor een uitgave van De berg van licht met acht originele etsen van Theo van de Goor schreef hij een voorwoord. Stralend poseerde hij, samen met de andere oud-voorzitters, in juni 2013 met een originele Rosa Louis Couperus.

Pieter Verhaar, die vele jaren samen met Hans Kreuzen in het bestuur zat, verliest in Hans een goede kameraad en herinnert zich: “Indertijd spraken wij eens samen met de Egyptische ambassadeur in de Surinamestraat 20 over de toekomst van deze voormalige woning van Louis Couperus. Hans adviseerde me toen om me voor te stellen als ‘vice-president’ van het LCG: “Dat klinkt veel duurder dan de ‘chairman’ die ik ben!” Wij begrepen elkaar goed en ik leerde veel van hem, onder andere tijdens de vrolijke autoritten naar de bestuursvergaderingen bij Ria Keene.”

Wij leven mee met Hans’ partner Mieke Mori en Hans’ kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Vale!

Pieter Verhaar en Petra Teunissen-Nijsse (oud-bestuursleden Louis Couperus Genootschap)

De foto van Hans Kreuzen is gemaakt tijdens de Genootschapsdag van 2009.