Skip to main content
Couperus nu

Schrijverssteen Louis Couperus in De Nieuwe Kerk

Nieuws

Op zondag 16 juli 2023, op de dag dat het 100 jaar geleden was dat Louis Couperus overleed, is in De Nieuwe Kerk in Amsterdam een schrijverssteen ter nagedachtenis aan Louis Couperus onthuld.

Na een welkomstwoord door de directeur van De Nieuwe Kerk, Annabelle Birnie, was het woord aan enkele sprekers. Allereerst vertelde Paul Mosterd,  adjunct-directeur van De Nieuwe Kerk over de voorgeschiedenis van de steen en deed hij ook een oproep om suggesties te doen voor andere gedenkstenen.

 

Daarna was het woord aan de directeur van het Louis Couperus Museum, Josephine van de Mortel. Zij ging met name in op de tentoonstelling in het museum die het hele Couperusjaar 2023 te zien is: 'Louis Couperus, non-binair avant la lettre?’. De tentoonstelling heeft veel reacties en publiciteit opgeleverd, en doet dat nog steeds, zie ook ons overzicht over het Couperusjaar in de pers.

Schrijver en essayist Bas Heijne was de volgende spreker. Hij vertelde dat Couperus wellicht de meest bespotte schrijver was. Tekenaars hebben zich uitgeleefd op talloze spotprenten en ook in recensies kwamen allerlei sneren aan het adres van Couperus voorbij. Zijn vrouwelijkheid, zijn dandyisme, zijn decadentisme, zijn liefde voor weelde en voor mooie knapen. Couperus wist volgens Heijne dat hij een groot schrijver was en dat hij niet de erkenning kreeg die hij verdiende. Toch denkt Heijne niet dat dit zozeer kwam omdat zijn tijdgenoten vermoedden dat hij van mannen hield, maar omdat zij (schrijvers, recensenten en lezers) voelden dat Couperus niet 'een van hen was', en dat riep afkeer op. Hij was een buitenstaander, die zijn tijd, omgeving en normen met een scherpe buitenstaandersblik bekeek en beschreef. Dat maakt hem ook zo tijdloos en 'een van ons'.

Schrijver en columnist Ellen Deckwitz, die in het voorjaar het gastschrijverschap rond Louis Couperus van de Nederlandse Ambassade in Parijs mocht vervullen, hield vervolgens een warm pleidooi voor het werk van Couperus. Dat werkte zo aanstekelijk, dat veel van de aanwezigen zich voornamen om binnenkort weer eens een boek van Couperus ter hand te nemen. Ook wees zij op de gevaren van techno-optimisme en ons geloof in de ultieme maakbaarheid van ons leven. Dit vooruitgangsdenken (het gevaar van een ontspoorde verbeelding zoals Bas Heijne zei) zorgt er uiteindelijk voor dat we in onze aannamen worden teleurgesteld.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag sloot de rij van sprekers en droeg zijn trots uit over Louis Couperus, de schrijver die zo verbonden is met zijn stad.

Aansluitend werd de door Tessa van der Waals ontworpen steen onthuld, niet alleen door burgemeester Jan van Zanen, maar gezamenlijk met de andere sprekers, Josephine van de Mortel, Bas Heijne en Ellen Deckwitz en Tessa van der Waals.

Met een hapje en een drankje werd nog lang nagepraat en natuurlijk wilden ook de aanwezige bestuursleden van het Louis Couperus Genootschap en redactieleden van Arabesken met de onthulde steen op de foto.