Skip to main content
Couperus nu

Sluiting dreigt voor Louis Couperus Museum

Nieuws

Op maandag 13 november werden veel Couperusliefhebbers opgeschrikt door het volgende nieuws: het Louis Couperus Museum is, indien er geen verdere financiële ondersteuning komt, genoodzaakt om per 1 januari a.s. de deur te sluiten.

In het persbericht dat maandag is verstuurd en dat vaak in de media is geciteerd, wordt het als volgt verwoord:

“Ondanks het feit dat het jubileumjaar 2023 meer bezoekers naar het Louis Couperus Museum bracht dan ooit blijkt het niet mogelijk een museum te blijven runnen op basis van privé-financiering alleen. Het museum bestaat nu bijna achtentwintig jaar, bij de gratie van entreegelden, opbrengsten van evenementen, bijdragen van vrienden, incidentele sponsoring en vooral, de reguliere bijdrage van een individuele mecenas - de oprichter van het Louis Couperus Museum en voorzitter van de stichting, Caroline de Westenholz. Op 1 januari 2024 is de huidige tentoonstelling: Couperus non binair avant la lettre?, die veel stof heeft doen opwaaien in de media en onlangs zelfs op de televisie is geweest, voorbij. Dan dreigt het doek te vallen over bijna dertig jaar Louis Couperus Museum, waar in totaal drieënvijftig exposities zijn gewijd aan werk en leven van deze grote Haagse auteur. Zo Den Haag iets is, is het de stad van Louis Couperus. Waarom nu? De Westenholz: 'Het is beter te stoppen op een hoogtepunt dan de zaak langzaam te laten doodbloeden. Zo kunnen we tenminste trots blijven op wat we hebben gepresteerd, met altijd maar één betaalde kracht en een legertje toegewijde vrijwilligers.”

Het bericht heeft geleid tot het aanvragen van een spoeddebat in de gemeente Den Haag en de toezegging van de gemeente dat men met het museum in gesprek zal gaan.

Hieronder een bloemlezing van de media-aandacht:

* De Volkskrant

* Den Haag Centraal
* Haarlems Dagblad
* Online tijdschrift Neerlandistiek.nl

* HP/De Tijd
* Den Haag FM

* MSN/ANP
* Omroep West online (artikel 1) artikel 2 (2x)
* Literaire weblog Tzum

Er verschenen ook artikelen in het AD, Trouw, De Telegraaf, Het Reformatorisch Dagblad, deze zijn echter niet beschikbaar zonder een betaald digitaal abonnement, dus die zijn niet opgenomen in het overzicht.