Skip to main content

Decadentie

Korte definitie: Betreft (de houding van) mensen, m.n. kunstenaars, die zich van de realiteit willen afsluiten om zich door kunst en de schoonheid daarvan te laten ‘opslokken’

Soort: Levenshouding

Uitbreiding: Het veronderstelde een bepaalde ‘verfijning’ van de zintuigen en het prikkelen daarvan tot in extremen (door parfums, kleurgebruik, materiaalgebruik, muziek, intieme relaties, etc.). Hangt nauw samen met estheticisme en symbolisme.

Historische verdieping: Aan het einde van de 19e eeuw werd het een aanduiding voor een groep kunstenaars, de ‘decadenten’. Het gevoel dat men toen, in het fin de siècle, aan het ‘einde der tijden’ stond, was een extra stimulans voor extreem gedrag en non-conformisme.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Decadentie, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)