Skip to main content

Determinisme

Korte definitie: Alle mensen(levens) worden door omstandigheden van buitenaf volledig gestuurd.

Soort: Filosofische denkrichting

Uitgebreide definitie: Die omstandigheden zijn met name: Waar en wanneer iemand leeft (fysische en sociale omstandigheden) en wie de familie is (biologische, erfelijke omstandigheden). Er is daarbij weinig tot geen ruimte voor vrije wil. In de literatuur terug te zien bij bijvoorbeeld naturalisme en fatalisme.

Historische verdieping: Determinisme komt voort uit het positivisme van de 18e eeuw. Positivisme gaat uit van meetbare feiten en de (natuur)wetten die we daaruit kunnen afleiden. Aan die wetten zijn wij onderworpen. Denk ook aan de evolutieleer van Darwin, die een belangrijke drijfveer vormde voor het determinisme.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Determinisme, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)