Skip to main content

Estheticisme

Korte definitie: Vergoddelijking van schoonheid d.m.v. kunst

Soort: Levenshouding

Uitgebreide definitie:  Het hele leven van de estheticus draait om schoonheid en kunst. Meerdere zintuigen moeten geprikkeld worden (zie: synesthesie) en zo mogelijk direct leiden tot kunst. Kunst moet namelijk op zichzelf staan, los van bijvoorbeeld politiek, of sociale verhoudingen. Het is een zoektocht naar een bovennatuurlijke (metafysische) laag, waarin schoonheid het meest belangrijke element, de essentie van alles, is (zie: symbolisme).

Historische verdieping: Het estheticisme komt met name voort uit de romantiek. Daarnaast leefden veel kunstenaars in de 19 e eeuw in isolement (niet altijd opzettelijk). De kunstenaar heeft namelijk de goddelijke roeping zich op schoonheid en kunst (en niets anders) te richten. Dat maakt hem anders dan anderen, wat ook sterk naar voren komt in de extremen van decadentie.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Estheticisme, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)