Skip to main content

Leeskringen rond Couperus

Momenteel zijn er drie leeskringen rond Couperus.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!

 Leeskring Amsterdam
Deze leeskring bestaat in 2023 10 jaar.

De groep komt eens in de zes/zeven weken bijeen, op een zondagmiddag vanaf 14.00 uur in Amsterdam-Zuid. Er wordt altijd een werk van Couperus besproken, zo mogelijk met secundaire literatuur erbij. Soms ter vergelijking iets uit buitenlandse literatuur, of Nederlandse literatuur uit de tijd van Couperus, zoals Anna Karennina of Madame Bovary, resp. Van de koele meren des doods van Van Eeden. Het programma wordt per keer in onderling overleg vastgesteld, en omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er eigenlijk geen algemene lijn. Aanmelden voor deze leeskring kan via de contactpersoon, Ina Schermer,
ina.schermer@xs4all.nl

Leeskring Leiden
Deze leeskring bestaat sinds de oprichting van het Louis Couperus Genootschap
in 1993.

De groep komt eens in de acht weken bijeen, bij toerbeurt bij een van de deelnemers thuis. Naast een werk van Couperus wordt altijd extra materiaal/ secundaire literatuur besproken. Zo was er in januari 2023 enerzijds aandacht voor De stille kracht van Couperus en anderzijds voor Goena-Goena van P.A. Daum en Wissel op de toekomst van Soetan Sjahrir, bezorgd door Kees Snoek. In de groep is veel boekenkennis aanwezig en de groep heeft naast actieve leden ook een aantal meelezers. Aanmelden voor deze leeskring kan via de contactpersoon, Pieter Verhaar, via
p.j.verhaar@casema.nl

Leeskring Vught
De Couperusleeskring Vught werd opgericht op zondag 27 januari 2002, tijdens de eerste bijeenkomst op dezelfde datum ten huize van Han Peek te Vught.

Bijeenkomsten zijn ongeveer 1 maal per 6 weken, op zondagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur, steeds bij één van de leden thuis (en dat varieert van Nijmegen, Uden, Berlicum, Rosmalen, Oisterwijk tot Zoetermeer en Rotterdam-Kralingen). Tot nu toe zijn er in totaal 116 bijeenkomsten geweest. Van de bijeenkomsten worden nauwkeurig notulen gemaakt, die later, meestal met bijlagen betreffende de onderwerpen van die middag, per e-mail worden verstuurd. De werkwijze was in eerste instantie heel breed. Alleen 10 minuten voorlezen uit een geliefd Couperuswerk was al genoeg, en diende om het “ijs te breken”. Later kwam er het bespreken van romans, verhalen of reisverslagen bij, waarbij veelvuldig secundaire Couperusliteratuur werd gebruikt of laagdrempelig gelinkt aan romans van diverse schrijvers uit tal van eeuwen. Thans is er het gebruik om gezamenlijk een roman te kiezen, deze voorafgaand aan een bijeenkomst te lezen om vervolgens een onderwerp uit deze roman te nemen en zich hierin te verdiepen. Eénmaal per jaar bezoekt het voltallige leesgezelschap het Couperusmuseum in Den Haag, om daarna gezamenlijk (Indonesisch) te dineren. Voor nieuwe leden is het niet noodzakelijk om alle werken van Couperus gelezen te hebben, twee werken goed kennen, aangevuld met een affectie voor het werk van Couperus, is genoeg. Ook het hebben van een afkeer voor een bepaald werk van Couperus is niet ongewenst, want dat voorkomt dat er te veel adulatie voor de schrijver zou kunnen optreden. Bij het uitwerken van een onderwerp kan men breed associëren uit literatuur, muziek of beeldende kunst, de leeskring is daarin erg laagdrempelig. Het is ook niet noodzakelijk om elke bijeenkomst een bijdrage te leveren. Aanmelden voor deze leeskring kan via de contactpersoon, Evert Lamfers,
ejp.lamfers@inter.nl.net of via de voorzitter, Ruud Ambachtsheer, r.ambachtsheer@casema.nl