Skip to main content

Naturalisme

Korte definitie: Erfelijke eigenschappen (‘race’), omgeving (‘milieu’) en omstandigheden (‘moment’) sturen een mens volledig – hoe dat gebeurt kan in de literatuur (uitgebreid) beschreven worden.

Soort: Literaire stroming

Uitgebreide definitie: Hoofdpersonages hebben vaak nerveuze trekjes, zijn (psychisch) ‘zwak’ en ‘ziek’ en gedreven door lust en drift – waardoor men de indruk krijgt dat zij geen controle hebben over eigen lot. Niet alle naturalisten waren het overigens eens: Sommigen waren van mening dat kennis van afkomst, milieu en omstandigheden juist zorgen dat men invloed kan uitoefenen op de eigen situatie.

Historische verdieping: Deze internationale stroming kwam vanaf 1870 in Frankrijk voort uit het realisme (rond 1880 in Nederland), aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten uit die tijd.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Naturalisme, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)