Skip to main content

Programa

Genootschapsdag 17 oktober 2021

 

13.30 - 14.00 uur    ontvangst met koffie en thee;
14.00 - 14.15 uur    welkomstwoord door voorzitter Annebeth  Simonsz;
14.15 - 15.00 uur    dr. Looi van Kessel: Couperus en het hedendaagse genderonderzoek;
15.00 - 15.15 uur    Frans van der Linden spreekt over Androgynie als experiment;
15.15 - 15.50 uur    pauze;
15.50 - 16.10 uur    Sophie Zijlstra: De Couperiaanse vrouw: het graf gaapt, de ondergang lokt;
                                  is er een uitweg?
16.10 - 16.30 uur    Mary Kemperink spreekt over haar publicatie, Couperus Cahier XVIII: Beeldschoon.
                                  Mannen en mannelijkheid bij Louis Couperus;
16.30 - 17.15 uur    afsluiting en borrel.