Skip to main content

Realisme (algemeen)

Korte definitie: Verwijst naar de mate waarin werkelijkheden (‘feiten’) de basis vormen voor een literaire tekst.

Soort: Kenmerk van literatuur

Uitbreiding: Tot op zekere hoogte is realisme een tegenhanger van fictie en verbeelding, maar denk vooral ook aan de combinaties en verwevingen van realisme en fictie (bijv. magisch realisme). De ‘werkelijkheid’ is problematisch, omdat men het niet altijd eens is over wat dat precies inhoudt en een (feitelijke) ervaring niet rechtstreeks over te dragen is. De auteur kiest voor een bepaalde beschrijving van de (of: zijn/haar) werkelijkheid en hoopt zo voor de lezer een overtuigend verhaal te creëren.

Historische verdieping: Realisme kan een onderdeel zijn van vele verschillende stromingen en kent vele vormen. Zie ook ‘Realisme (periode)’ in deze begrippenlijst.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Realisme-2, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)