Skip to main content

Realisme (periode)

Korte definitie: Periode (circa 1830-1870) waarin men probeerde in literaire teksten zo getrouw mogelijk de sociale werkelijkheid weer te geven.

Soort: Literaire stroming(en)

Uitgebreide definitie: Met de sociale werkelijkheid wordt bedoeld dat men relaties en gedrag van mensen beschrijft en daarbij bijvoorbeeld geen taboe’s ontwijkt.

Historische verdieping: Het realisme van de 19e eeuw was, hoewel het objectief meende te zijn, sterk idealistisch. Men wilde bijvoorbeeld door de omstandigheden van de lagere sociale klassen te beschrijven, zorgen dat men hen respectvoller zou behandelen. Het naturalisme (wat op het realisme volgt) heeft sterkere wetenschappelijke uitgangspunten.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Realisme-1, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)