Skip to main content

Symbolisme

Korte definitie: ‘Achter’ de chaos van de waarneembare wereld bestaat de wereld der ideeën, waar alles in eenheid is

Soort: Kunststroming

Uitgebreide definitie: De dingen die wij waarnemen zijn hierin symbolen voor een geestelijke wereld waar de ‘ware’ verschijningen van die dingen te vinden zijn, hun essentie. Dit betekent ook dat alles uit meer dan alleen materie bestaat en een geestelijk element heeft.

Historische verdieping: Symbolisme zet zich af tegen het positivisme van de 19e eeuw (meetbare materie en objectieve waarneming). Verder kan men invloeden van het symbolisme in vele stromingen en perioden terugvinden, maar in 1886 werd de term voor het eerst door Jean Moréas in de Figaro gebruikt.

Bronnen / Zie voor meer informatie: Symbolisme, in het Algemeen Letterkundig Lexicon (DBNL)