Skip to main content
Arabesken

Arabesken 41 juni 2013

Dit bijzondere Couperusjaar 2013 vraagt natuurlijk om een bijzondere aflevering van Arabesken. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het halfjaarlijkse tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap een heuse kleurenbijlage die ‘150 jaar Louis Couperus’ een extra feestelijk tintje geeft. In de rubriek ‘Van en over de jubilaris’ leest u alles over de evenementen die er gedurende het jubileumjaar zijn en worden georganiseerd.

Deze Arabesken wordt geopend door Menno Voskuil, die ons meeneemt naar precies honderd jaar geleden. Welke plaats nam Couperus toen in te midden van het internationale literaire geweld? Wat gebeurde er in Nederland op literair gebied? En werd er in de pers aandacht geschonken aan de jubilerende Haagse schrijver? Deze publicatie loopt vooruit op de nieuwe tentoonstelling die vanaf 10 juni in het Louis Couperus Museum te zien zal zijn. Voskuil heeft als gastconservator een soort culturele dwarsdoorsnede gemaakt van het jaar 1913, toen Couperus zijn vijftigste verjaardag vierde.
Het was ook het jaar dat Louis Couperus ‘zijn zooveelste’ publiceerde. De schrijver doelde daarmee op zijn mythologische roman Herakles, die hij later zou rekenen tot zijn beste boeken. Of de critici het daarmee eens waren, leest u in het vierde deel in de serie ‘Couperus en de contemporaine kritiek’.
Verder zijn er maar liefst twee vraaggesprekken: een met de grande dame van het Nederlandse toneel, Ellen Vogel, zus van Couperusbiograaf Albert Vogel, en met auteur Stephan Enter, wiens alpinistenroman Enter inmiddels dertien keer herdrukt is. Dan zijn er nog, onder meer, bijdragen over Couperus en Michelangelo, een recensie van de nieuwe Engelse vertaling van De stille kracht, en natuurlijk de nieuwsrubriek van het Louis Couperus Museum.