Skip to main content
Arabesken

Arabesken 50 december 2017

Het Louis Couperus Genootschap loopt tegen een paar mijlpalen aan, waarvan de grootste – het 25-jarig bestaan van het Genootschap – volgend jaar op feestelijke wijze gevierd zal worden. Maar als eerste jubileert ons tijdschrift Arabesken, waarvan inmiddels het 50ste nummer is verschenen, trots getooid met een omslag die daarover geen misverstand laat bestaan.

De redactie grijpt deze gelegenheid aan om twee nieuwe vaste rubrieken te presenteren. In de eerste aflevering van ‘Aan het werk met Couperus’, een serie vraaggesprekken met mensen met verschillende beroepen over wat Couperus’ werk voor hun eigen werk betekent, geeft voormalig uitgever en Lees!ambassadeur Lidewijde Paris onder andere een aantal praktisch tips voor leeskringen die met Couperus aan de slag willen.
In de tweede nieuwe rubriek gaan tekst en beeld hand in hand: ‘De passatist’ toont een aan Couperus gelieerde plek, zoals het er toen uitzag en het er nu uitziet, vergezeld van een passend citaat.
Verder in deze jarige Arabesken, onder meer: synesthesie in Eline Vere, de vriendschap tussen Louis Couperus en schilder Theo Goedvriend, en een uitgebreide bespreking van de meest recente toneelvoorstelling naar De boeken der kleine zielen. En: de uitslag van de enquête onder onze donateurs over welk boek van Couperus favoriet is, en waarom.