Skip to main content
Arabesken

Arabesken 52 december 2018

Hoewel Louis Couperus zelf bepaald niet enthousiast was over zijn ervaringen met Japan, leverde zijn reis naar het land van de Rijzende Zon intussen wel zijn zwanenzang 'Het snoer der ontferming' op. Onlangs kwam er een fraai geïllustreerde nieuwe editie van deze verhalenbundel uit, die werd verzorgd door Couperuskenner H.T.M. van Vliet.

Hij ging voor deze gelegenheid op zoek ging naar de bronnen, zowel boeken als illustraties, die Couperus inspireerden bij het schrijven van deze verhalen. Naar aanleiding hiervan is in het Louis Couperus Museum een mooie tentoonstelling over dit onderwerp ingericht. Met dit nieuwe nummer van Arabesken haken wij aan bij dit thema.
Ivo Smits vertelt in een artikel over Ellen Forest, die bijna gelijktijdig met Couperus in Japan verbleef en daar ook verslag van deed aan de Nederlandse pers. Rémon van Gemeren herneemt nogmaals de oude rubriek Couperus & de contemporaine kritiek, uiteraard over Het snoer der ontferming. H.T.M. van Vliet toont hoe Couperus met behulp van prenten, reisgidsen en andere boeken te werk ging bij het schrijven van deze legendes. Daarbij legt hij de nadruk op het verhaal ‘De vossen’. In het middenkatern zijn twee kleurenillustraties opgenomen die bij dit verhaal horen. Verder verdiepte Marianne Hezemans zich in jr. mr. J.C. Baud, aan wie het Louis Couperus Genootschap het onlangs ontvangen legaat te danken heeft. Daarnaast spraken we met Aidan Vernee, die het verhaal ‘De binocle’ verfilmde; onze kersverse redacteur Simon Mulder recenseert deze film in deze Arabesken. Looi van Kessel werpt op zijn beurt een kritische blik op de toneelvoorstelling Voorbij, op basis van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… door Theatergroep Zout.