Skip to main content
Arabesken

Arabesken 53 juli 2019

Het nieuwe nummer van Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, heeft als motto ‘Op reis met Couperus’ meegekregen.

Coen van ’t Veer laat in zijn bijdrage zien dat dat reizen in de tijd van Couperus nog een lange adem vergde en bovendien nog wel eens vergezeld kon worden van de dood. Simon Mulder beschrijft de verschillen tussen zijn eigen reiservaringen in Japan en die van Couperus, die er, zoals u waarschijnlijk weet, bepaald niet positief over was. En H.T.M. van Vliet publiceert een nog niet eerder gepubliceerde tekst van Couperus over zijn ervaringen op de Franse mailboot die hij vanaf Japan nam.
Dezelfde Van Vliet opent deze Arabesken met een artikel over zijn nieuwe boek met spottende teksten over, parodieën op en karikaturen van Couperus, waarover op dit moment ook een tentoonstelling te zien is in het Louis Couperus Museum. Couperus is vele malen op de korrel genomen, soms op geestige, soms op kwetsende wijze, en het is interessant te zien hoe en waarom mensen dat deden.
Serieuzere lieden lieten zich vooral in met het schrijven van recensies. Rémon van Gemeren laat in een laatste ‘Couperus en de contemporaine kritiek’ zien hoe critici op Couperus reageerden. Tot ons leedwezen nemen wij overigens in dit nummer afscheid van hem. Rémon heeft dertien jaar in de redactie gezeten en vele artikelen en niet te vergeten een gloednieuwe biografie over Couperus geschreven. Wij zullen zijn kennis zeer missen. Het bestuur en de redactie willen hem hierbij hartelijk danken voor zijn jarenlange, zeer actieve inzet.
Ten slotte zijn er nog onze vaste rubrieken, zoals ‘Aan het werk met Couperus’, waarin nog eens wordt gekeken naar de kwestie van het hertalen. Deskundigen zijn verdeeld, maar wat vinden de leerlingen nu eigenlijk zélf van die hertalingen?