Skip to main content
Arabesken

Arabesken 54 december 2019

Hoewel je zou denken dat alles wat er door en over Couperus is geschreven inmiddels wel is gevonden, duiken er soms toch weer nieuwe vondsten op. Het nieuwe nummer van Arabesken is voor een groot deel gevuld met onontdekte schatten uit de Couperuswereld: opdrachten, een brief, een tekening, een spotdicht en een romanfragment.

Onlangs werden er exemplaren van Couperus’ werk geveild, met daarin opdrachten van de auteur aan ene D. de Wild. Naar aanleiding hiervan gunt H.T.M. van Vliet ons een kijkje geeft in hoe Couperus omging met presentexemplaren en opdrachten. Evert Paul Veltkamp schrijft aansluitend over de familiegeschiedenis van D. de Wild.
H.T.M. van Vliet deed overigens meer vondsten: hij vond een onbekende tekening bij een van Couperus’ verhalen en een spotdicht op Couperus op de wijs van ‘Klein, klein kleutertje’. Ook hielp hij Eric A. van Rooij bij de ontcijfering van een onlangs ontdekte brief van Couperus. En Caroline de Westenholz deed een opvallende ontdekking terwijl ze een spannend boek aan het lezen was.


Verder in deze Arabesken: een vraaggesprek met Sander Bink, redacteur van rond1900.nl, over zijn boekenserie Rondom Couperus, en Hester Meuleman over haar wederwaardigheden tijdens een overnachting in in Vegawagen Psyche, waar zij, hoe toepasselijk, Psyche herlas.