Skip to main content
Arabesken

Arabesken 57 juni 2021

Het nieuwe nummer van Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, heeft als motto ‘Op reis met Couperus’ meegekregen.

Louis Couperus en gender

Driemaal is scheepsrecht. Twee keer verplaatsten wij het gendernummer, omdat we wegens corona de Genootschapsdag met hetzelfde thema moesten verplaatsen, maar nu ligt het nummer met als thema ‘Couperus en gender’ dan eindelijk voor u, met speciale dank aan de inzet van onze redacteur Looi van Kessel. Hij initieerde dit nummer en schreef de inleiding, ‘Op naar een nieuwe manier van gender lezen’.  De Genootschapsdag vindt plaats op zondag 17 oktober 2021.