Skip to main content

Couperus in het museum

In verschillende musea wordt aandacht besteed aan Louis Couperus en zijn werk. Hieronder noemen we er twee, musea waar het Louis Couperus Genootschap mee samenwerkt om de aandacht voor het werk van Louis Couperus levend te houden.

Het Louis Couperusmuseum, Javastraat 17, Den Haag
Het museum is gevestigd op de parterre van Javastraat 17 in de Haagse Archipelbuurt, de negentiende-eeuwse stadswijk waar zoveel personages uit Couperus’ boeken ronddwalen, zoals Eline Vere uit de gelijknamige roman.
 

Couperus kende de buurt als geen ander. Als schooljongen woonde hij aan Nassauplein 4, en zijn eerste roman schreef hij in het in opdracht van zijn vader gebouwde huis Surinamestraat 20. Het museum bevindt zich schuin tegenover de Surinamestraat, waar sinds 1963 Couperus’ bronzen borstbeeld staat. Het huis Javastraat 17 heeft weliswaar geen persoonlijke banden met de auteur, maar het was de studio van de Haagse voordrachtkunstenaar Albert Vogel, die met zijn voordrachten, grammofoonplaten en publicaties vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn dood in 1982 onvermoeibaar gestreden heeft voor grotere erkenning van het werk van de schrijver. Doelstelling van het Couperus Museum is een grotere verspreiding van kennis van en inzicht in werk en leven van Louis Couperus.

Het Literatuurmuseum, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Het Literatuurmuseum heeft als missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar en voelbaar te maken. Vanuit die positie wil ze een zo breed mogelijk publiek literaire verhalen laten ontdekken, beleven en maken. Op de website van het museum vind je, naast een biografie, een aantal artikelen over Couperus.


 

In het gedenk- en jubileumjaar schrijft Bertram Mourits, Hoofd Collecties Literatuurmuseum, een tweemaandelijkse column over een aantal voorwerpen van Couperus die in het bezit zijn van het Literatuurmuseum. Deze column vindt u hier.