Skip to main content
Couperus nu

Couperusgenootschapsspeldje voor trouwe donateurs

Nieuws

Tijdens de Genootschapsdag op 13 april jl. zijn de eerste Genootschapsspeldjes overhandigd.

Vorig jaar, in het Couperusjaar 2023, herdachten we niet alleen het 100ste sterfjaar van Louis Couperus – met als conclusie dat het werk van Couperus nog volop leeft – maar stonden we ook stil bij het 30-jarig bestaan van ons eigen Genootschap. Via een artikel in het zomernummer van Arabesken, blikten de oprichters van toen, José Buschman en Joyce Rijken, terug op de begintijd van het Genootschap. Op de start in 1993 en alles wat daar mee samenhing. Op deze website kunt u inmiddels ook een themapagina vinden over dit onderwerp.

30 jaar Genootschap was voor het bestuur aanleiding om daar ook voor onze donateurs iets mee te doen. Het Genootschap kent namelijk een groot aantal zeer trouwe donateurs, waarvan er maar liefst 120 het Genootschap al 25 jaar of langer steunen. Tijdens onze Genootschapsdag hebben we daar aandacht aan besteed door een aantal van deze donateurs als kleine blijk van dank en waardering een zogenaamd Couperusgenootschapsspeldje te overhandigen. Het is ontworpen door Pim van Oxtener, onze vaste ontwerper, die ook ons logo e.d. ontworpen heeft. Vanaf nu zullen we deze speldjes gaan overhandigen aan donateurs die ons 25 jaar financieel ondersteunen.
 
In het speldje zijn – naast een portretje van Couperus – ook zijn initialen, LC te zien. De donateurs die voor een speldje in aanmerking komen en niet op de Genootschapsdag aanwezig konden zijn, zullen bij het eerstkomende nummer van Arabesken hun speldje ontvangen. Het bestuur dankt alle donateurs heel hartelijk voor hun steun aan het Louis Couperus Genootschap.