Skip to main content
Couperus nu

Het Couperusjaar is voorbij

Nieuws

Het Louis Couperus Genootschap kijkt met veel plezier en voldoening terug op het gedenk- en jubileumjaar 2023.

We publiceerden dit jaar drie uitgaven: twee goedgevulde Arabesken en een nieuw Couperus Cahier van de hand van Paul Schnabel. Ook mochten we dit jaar veel nieuwe donateurs verwelkomen.

In juni organiseerde het genootschap een drukbezochte Genootschapsdag in Sophiahof in Den Haag. Met sprekers als Bas Heijne en Michelle van Dijk werd het een mooie Couperusmiddag met boeiende lezingen en discussies. ’s Avonds konden de donateurs de voorstelling ‘Van en over Couperus’ van Feest der Poëzie bezoeken, een voorstelling die ook in 2024 nog te bezoeken is, op 26 januari in Naarden en op 24 maart in Alkmaar. Meer informatie op de website van Feest der Poëzie. Tijdens deze Genootschapdag droeg Annebeth Simonsz, na tien jaar, de voorzittershamer over aan Simon Mulder.

In oktober organiseerden we samen met Hendrick de Keyser Monumenten een tweetal Eline Vere-wandelingen in Den Haag.

Tijdens het Couperusjaar vertelde Bertram Mourits, Hoofd Collecties van dit museum, aan de hand van voorwerpen over leven en werk van Louis Couperus. Deze themapagina over de voorwerpen van Louis Couperus in het Literatuurmuseum vindt u hier.


In diverse media is aandacht besteed aan dit gedenk- en jubileumjaar. Een overzicht vindt u hier.

Ook op andere plekken in het land werd veel georganiseerd rond het Couperusjaar, een overzicht daarvan vindt u hier.

De plaatsing van de schrijverssteen in De Nieuwe Kerk op de sterfdag van Couperus en het Studium Generale van de Universiteit Leiden waren mooie hoogtepunten. Aan het einde van dit bijzondere jaar was er helaas ook een droevig bericht: het Louis Couperus Museum in Den Haag dreigt per 15 mei a.s. te moeten sluiten, tenzij er op het laatste moment nog in enigerlei vorm financiële ondersteuning komt. Meer informatie hierover vindt u op de website van het museum.