Skip to main content
Couperus nu

Overdracht voorzitterschap tijdens Genootschapsdag

Nieuws

Annebeth Simonsz heeft, na tien jaar, de voorzittershamer overgedragen aan Simon Mulder. Zij overhandigde de ‘leenhamer’ zoals ze zelf zei, tijdens de feestelijke bijeenkomst van het Genootschap op zondag 11 juni.

Die dag werd de jaarlijkse Genootschapsdag gehouden, die dit keer een feestelijk tintje had.
Het Louis Couperus Genootschap bestond 30 jaar. Daarnaast was het ook een gelegenheid om te herdenken, op 16 juli a.s. is het 100 jaar geleden dat Couperus overleed. Het gedeelte voor de pauze werd geleid door Annebeth Simonsz, na de pauze nam Simon Mulder het over.

Bestuurssecretaris Lieke van Boven bedankte Annebeth Simonsz voor haar grote inzet gedurende tien jaar voor het Genootschap en toonde ook een foto van tien jaar eerder, bij de start van dit voorzitterschap. Annebeth Simonsz nam het in 2013, ook een Couperusjaar, over van Petra Teunissen, die haar had gevraagd, zo vertelde Lieke van Boven, o.a. vanwege haar grote netwerk in het onderwijs. Dat dit een goede keuze is geweest, bleek wel uit het feit dat het Genootschap 10 jaar heeft kunnen profiteren van haar netwerk in het middelbare en universitaire onderwijs. Een van de belangrijkste taken van de voorzitter is het inhoudelijk invullen en organiseren van Genootschapsdagen en projecten. Dat was de grote kracht van Annebeth Simonsz en het sloot goed aan bij haar werk als adviseur onderwijszaken bij de universiteit Leiden. Ook deed het een beroep op eigenschappen die zij in hoge mate bezit, namelijk creativiteit en het vermogen mensen met elkaar te verbinden. Lieke van Boven noemde vervolgens een hele rij aan indrukwekkende voorbeelden hiervan, waarbij de stagebegeleiding van studenten Neerlandistiek via NL-Lab en de zeer geslaagde biografiedag uit 2017 niet de enige hoogtepunten waren. 

Lieke van Boven complimenteerde vervolgens de manier waarop Annebeth Simonsz het bestuurswerk voor het genootschap combineerde met een veeleisende baan en gedeeld ouderschap. Ook benoemde zij de zeer prettige samenwerking in het bestuur, waarbij Annebeth Simonsz eveneens de rol van verbinder had. Natuurlijk gingen er ook wel eens zaken mis, maar een grote verdienste op dit gebied zijn de vereenvoudiging en automatisering van processen die zij voor de stichting heeft gerealiseerd en het initiatief om de website te vernieuwen. Als dank overhandigde Lieke van Boven Annebeth Simonsz namens alle donateurs een prachtige eerste druk van de twee delen van Uit blanke steden onder blauwe lucht. Lieke van Boven sloot af met de woorden: “Annebeth, het thema van dit Couperusjaar en van deze Genootschapsdag is ‘Couperus leeft!’ Welnu: het Genootschap ook! Mede dankzij jouw inzet.”

Elders op deze website vindt u een verslag van deze dag.