Skip to main content
Couperus nu

Presentatie Couperusjaar 2023: wat een oogst!

Nieuws

Tijdens de Genootschapsdag op 13 april jl. keken we terug op het afgelopen Couperusjaar. Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we zelf activiteiten organiseerden en uitgaven uitbrachten, maar gelukkig waren we niet de enigen. We hadden het jaar als thema meegeven ‘Couperus leeft!’ en dat bleek helemaal te kloppen. Zijn werk spreekt nog altijd tot de verbeelding en op allerlei manieren werd er in 2023 aandacht aan besteed.

Een (niet volledige) opsomming.
Er waren: tentoonstellingen – uitgaven – krantenartikelen – interviews – podcasts – voorstellingen – tableaux vivants – wandelingen – boeken – lezingen – radio-interviews – columns - hertalingen –  gastschrijverschap – een masterclass – onthulling schrijverssteen – dichters bij het graf – een Couperuscatalogus – lunchvertellingen – nieuwe donateurs – Couperus Cahier – 2 speciale nummers van Arabesken – musical. En dat het hele jaar door.

Het Couperusjaar 2023 ging op 1 januari meteen goed van start. In het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ op NPO Radio 1, vertelde Michelle van Dijk over de populariteit van Couperus, met name onder scholieren. Michelle van Dijk is docent Nederlands en schrijver en hertaalde Couperus’ werk: Van Oude Menschen, de dingen, die voorbij gaan. Zij introduceerde ook de online leeskring #ikleesCouperus en was een van de sprekers tijdens onze Genootschapsdag in juni.

Op 3 januari was onze voorzitter, Simon Mulder, te gast in het radioprogramma ‘De Ochtend’. Hij vertelde hierin over de plannen voor het gedenk- en jubileumjaar. Hij omschreef daarbij Couperus als een geweldige taalkunstenaar en een geweldige psycholoog. Couperus leeft, vertelde Simon, hij wordt gelezen, verfilmd, vertaald en op het podium gebracht. De materie is van alle tijden, in Couperus’ werk gaat het over universele eigenschappen.

En zo ging het door, er verschenen veel artikelen in de landelijke en Haagse kranten en het Louis Couperus Museum opende het Couperusjaar met een bijzondere en spraakmakende tentoonstelling, ‘Non-binair avant la lettre?’, die het hele jaar door te zien was.

In maart/april vervulde Ellen Deckwitz, spreker tijdens onze Genootschapsdag, een gastschrijverschap bij het Atelier Néerlandais en Abdelkader Benali hield een masterclass, waarin hij o.a. aandacht besteedde aan De Ongelukkigen van Couperus.
Ook het Literatuurmuseum in Den Haag deed mee, met een online tentoonstelling over Couperus en met een column op onze website door het Hoofd Collecties, Bertram Mourits, die aan de hand van een aantal museale voorwerpen uit de collectie, zoals servies, een vaas en natuurlijk het schrijfbureau van Couperus, inging op het werk en leven van Couperus.

Op 11 juni hielden we onze jaarlijkse Genootschapsdag en we mochten veel donateurs begroeten. De lezingen door Bas Heijne en Michelle van Dijk werden met veel interesse gevolgd, evenals de aansluitende discussie. We hadden een voorzitterswissel: Simon Mulder nam het stokje over van Annebeth Simonsz en we mochten dit jaar bijna 50 nieuwe donateurs verwelkomen. Ons magazine Arabesken verscheen met twee bijzondere nummers en we publiceerden een nieuw Couperus Cahier. Nr. XIX inmiddels, geschreven door Paul Schnabel, een van de sprekers van onze Genootschapsdag op 13 april jl.  

Er waren voorstellingen, het hele jaar door. Bijvoorbeeld Het Feest der Poëzie met ‘Van en over Couperus’ en een musical en een vertelvoorstelling van De stille kracht. Er was een Couperusreis naar Toscane en in Den Haag werden speciale Eline Vere-wandelingen gehouden, georganiseerd door ons genootschap in samenwerking met Huis De Quack en Vereniging Hendrick de Keyser Monumenten.

De pers bleef over Couperus en de activiteiten schrijven, rond de sterfdatum op 16 juli was er extra aandacht. Die dag waren er ook activiteiten: op begraafplaats Oud Eik en Duinen legde bestuurslid Inge van Es, samen met haar dochter Lies, een bloemstuk bij het graf van Couperus en droegen dichters voor uit eigen werk, onder de noemer ‘Dichter bij de Dood/dicht eens een Couperus’. In Amsterdam werd die dag in De Nieuwe Kerk de schrijverssteen voor Couperus onthuld.

En er was meer, veel meer: er waren podcasts over zijn werk, boeken over zijn werk en er verschenen heruitgaven en vertalingen, zelfs in het Japans. Tableaux vivants naar zijn werk werden opgevoerd in de TENCLUB in Amsterdam. In Leiden werd in het najaar een Studium Generale rond Couperus gehouden, met lezingen door Jaap Goedegebuure,
Rick Honings, Coen van ’t Veer, Nick Tomberge, Ineke Sluiter, Wim van Anrooij, Mary Kemperink, Dick van Vliet, Michelle van Dijk en Albert Kroezemann. Allemaal namen die we ook op andere plaatsen tegenkwamen bij lezingen. Ook Looi van Kessel, Ellen Deckwitz, Caroline de Westenholz en Bas Heijne gaven lezingen.

Kortom, een oogst waar we trots op zijn en met voldoening op terugkijken. Couperus leeft!