Skip to main content
Arabesken

Arabesken 58 december 2021

Arabesken 58 heeft als thema 'Stad en land'.
In dit nummer o.a. Maarten Klein over Couperus en zijn verhuizing naar De Steeg en een artikel van Annette Postma over auteursrechten op beelden en foto's in de tijd van Louis Couperus.

Scheidend hoofdredacteur Hester Meuleman neemt in het voorwoord van dit nummer van Arabesken afscheid van de redactie en draagt het hoofdredacteurschap over aan Annette Postma. Met veel plezier heeft zij aan een groot aantal nummers van Arabesken gewerkt, maar het wordt nu tijd voor iets anders. Gelukkig blijft zij als donateur betrokken bij het Louis Couperus Genootschap.