Skip to main content
Couperus nu

Terugblik Genootschapsdag 2024

Nieuws

Op zaterdag 13 april 2024 vond de jaarlijkse Genootschapsdag plaats. Het thema was dit jaar ‘De oogst van het Couperusjaar’. Meer dan 100 donateurs en andere betrokkenen waren op deze zonnige dag aanwezig in de Sophiahof in Den Haag om het programma bij te wonen en andere liefhebbers van Couperus’ werk te ontmoeten.

De Genootschapsdag begon met koffie en thee in de foyer en op het terras van de Sophiahof. Aanwezigen konden daarnaast terecht bij de tafel van het genootschap voor Couperus Cahiers, overige Couperiana en enkele bijzondere drukken: een bibliofiele uitgave van Extaze en twee gedichten van Simon Mulder. Antiquariaat Fokas Holthuis was ook aanwezig met een prachtige collectie Couperusuitgaven.

Om 13:45 uur opende voorzitter Simon Mulder officieel de bijeenkomst. Het inhoudelijke programma bestond onder andere uit een lezing door dichter, schrijver en winnaar van het Couperus-gastschrijverschap van het Atelier Néerlandais Ellen Deckwitz. Deckwitz sprak tijdens haar lezing ‘Couperus nu’ over de waarde van Couperus’ teksten voor (jonge) lezers van nu. Zij hield een pleidooi voor vertalen en hertalen van Couperus’ werk en voor verbetering van het leesonderwijs en de lerarenopleidingen.

Deckwitz vertelde over haar ervaringen in het onderwijs en de manieren waarop ze probeert scholieren en studenten te motiveren om Couperus te lezen. Ze geeft bijvoorbeeld liefhebbers van fantasy-boeken Psyche als leestip.

De tweede lezing werd gegeven door socioloog en auteur Paul Schnabel. Schnabel vertelde over de Haagse kringen waarin Couperus verkeerde en zijn contacten met Bredius en Van Weelie, die Couperus portretteerde. Ook vertelde Schnabel over de lezingen die Couperus zelf gaf en het feit dat hij daarbij voornamelijk voordroeg uit relatief onbekend werk. Het Couperus Cahier van Schnabel, getiteld ‘Mijn Couperus’ is - zolang de voorraad strekt - verkrijgbaar in onze webshop.

Rondom deze twee lezingen waren er enkele korte presentaties en voordrachten. Zo gaf bestuurslid José Ursem in vogelvlucht een overzicht van alle manieren waarop er in gedenk- en jubileumjaar 2023 aandacht is besteed aan Couperus en zijn werk, niet alleen in de pers, maar ook in de vorm van podcasts, lezingen, voorstellingen en tentoonstellingen.

 

Daarnaast overhandigde José de eerste - uiteraard paarse -  Couperusspeldjes aan de trouwe donateurs die het genootschap al meer dan 25 jaar financieel steunen. Een foto met alle aanwezige ontvangers van een speldje kon natuurlijk niet ontbreken.


 

Naast het goede nieuws over het Couperusjaar, stonden we tijdens de Genootschapsdag ook stil bij het slechte nieuws dat ons in het najaar van 2023 ter ore kwam: het Louis Couperus Museum in Den Haag verkeerde in zwaar weer en zou gaan sluiten. Caroline de Westenholz, voorzitter van het museum, vertelde ons tijdens de Genootschapsdag meer over de oorzaak van de sluiting en had helaas (nog) geen goed nieuws te melden over een mogelijke doorstart van het museum.

Verder konden we deze middag luisteren naar Simon Mulder, die het geestige feuilleton ‘Kees als lezer’ voordroeg, wat vele aanwezigen deed grinniken. Simon presenteerde daarnaast een unieke uitgave van twee door hem geschreven gedichten: ‘Een streven’ en ‘Een tombe voor Couperus’.

 

Tot slot vond er een bestuurswisseling plaats: Inge van Es nam na maar liefst 10 jaar afscheid. Zij vervulde jarenlang de functie van secretaris en later bestuurslid PR en communicatie. Tijdens de Genootschapsdag droeg zij officieel het stokje over aan Jeltsje van der Mark. Bestuurslid José sprak Inge tijdens de Genootschapsdag toe en bedankte haar voor haar inzet en het vele werk dat zij heeft verricht.

Rond half 5 begon de borrel en sloten we de Genootschapsdag af met een drankje en Indische hapjes in de foyer en de tuin van de Sophiahof. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag.