Skip to main content
Bibliotheek

Cahiers

In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Couperus. Er zijn inmiddels achttien Cahiers verschenen.

De Couperus Cahiers staan onder redactie van Mary Kemperink, Petra Teunissen, Gé Vaartjes en Marianne Hezemans (eindredactie).

Op 17 oktober 2021 werd in Den Haag het achttiende Couperus Cahier gepresenteerd: Beeldschoon. Mannen en mannelijkheid bij Louis Couperus door Mary Kemperink.

Nieuw: Couperus Cahier XVIII

In de literatuur over Louis Couperus en zijn werk is veel aandacht voor de vrouwelijkheid van zijn mannelijke personages, zoals Lot Pauws uit Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan.... In dit Couperus Cahier onderzoekt Mary Kemperink de vraag: wat is ‘mannelijk’ eigenlijk precies bij Couperus? Hoe vult hij dit concept in op het punt van uiterlijk, karaktereigenschappen en seksuele belangstelling? En hoe verhoudt zich die invulling tot de context van zijn eigen tijd? Ook kijkt zij naar de functie van het mannelijke en het vrouwelijke in Couperus’ esthetica en in zijn kijk op het kunstenaarschap. Tot slot onderzoekt zij hoe het mannelijke zich tot het vrouwelijke verhoudt in Couperus’ zelfpresentatie, in zijn zogenaamde self-fashioning. In Beeldschoon bespreekt Mary Kemperink ‘echte mannen’ als Rudolf Brox, ‘onmannelijke mannen’ als Vincent Vere en beeldschone, onbereikbare mannen als Orlando in Couperus’ romans en feuilletons.  

Nieuw: Couperus Cahier XVIII

Over de auteur
Prof. dr. M.G. Kemperink is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft een zeer brede expertise in de negentiende-eeuwse letterkunde uit Nederland en Vlaanderen. Meer in het in bijzonder gaat haar aandacht uit naar de relatie tussen literatuur en wetenschap aan de hand van verschillende thema's zoals de evolutieleer, het vitalisme en een scala aan medische concepten (hysterie, de temperamentenleer, hypnotisme). Mary Kemperink is lid van het Comité van Aanbeveling van het Louis Couperus Genootschap.

Bestelwijze
De laatste vijf verschenen Cahiers zijn te bestellen voor € 13,32 per exemplaar, inclusief verzendkosten. Oudere Cahiers kosten, indien nog beschikbaar, vijf euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via het online bestelformulier. In het overzicht hieronder ziet u welke nummers nog leverbaar zijn.

Overzicht van eerder verschenen Couperus Cahiers

I (1995) Jeannette E. Koch. Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies Louis Couperus, 'Reisimpressies' (1894)
[niet meer leverbaar, download via link:]

II (1996) Bas Heijne. Angst en schoonheid. Over Louis Couperus en Indië
[niet meer leverbaar als cahier; maakt onderdeel uit van een publicatie bij de Bezige Bij.]

III (1996) Caroline de Westenholz. Een witte stad van weelde. Louis Couperus en Nice (1900-1910)
[niet meer leverbaar; op de website beschikbaar]

IV (1998) Maarten Klein. 'Wist een mensch ooit iets...' Van oude menschen in nieuw licht
[niet meer leverbaar, download via link:]

V (2000) Feico Hoekstra. Een tempel voor de ziel. Over Pier Pander en Louis Couperus
[niet meer leverbaar, download via link:]

VI (2001) Manfred Horstmanshoff. 'En ik verheugde mij om de rijzende zon'. Een gladiatorenverhaal van Louis Couperus
[niet meer leverbaar, download via link:]

VII (2002) Ineke Sluiter. Hoogmoed en Ironie. Couperus' Xerxes
[niet meer leverbaar, download via link:]

VIII (2003) Karin Peterson. Generaties rond Couperus. Genootschappen 1928-2003

IX (2005) Piet Kralt. De goden, de schoonheid en het ogenblik. God en mens in het werk van Louis Couperus

X (2006) Martijn Icks. Heliogabalus: geschiedenis, droom en nachtmerrie. Historische achtergronden bij De berg van licht

XI (2010) Maarten van Buuren. Drie fatale vrouwen in het fin de siècle. Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere

XII (2010) Anne Marie Musschoot. Een 'vreemde' vriendschap. Cyriel Buysse en Louis Couperus

XIII (2012) Elsbeth Etty. Het bloed van de barones. Seksueel geweld in Langs lijnen van geleidelijkheid

XIV (2014) Erik Löffler, Marc van Oostendorp, Gé Vaartjes e.a. De taal van Couperus
[niet meer leverbaar, download via link:]

XV (2017) Ton van Kalmthout, Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990

XVI (2018) Jaap Goedegebure, Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus

XVII (2019) Rob van der Zalm, Tot leven gewekte verbeelding